MONITORING PELAKSANAAN PTS

TANGGAL 27 SEPTEMBER 2022

Monitoring pelaksanaan PTS (Penilaian Tengah Semesrter) oleh Pengawas SD Ibu MOI MARIANA pada tanggal 27 September 2022. pelaksanaan PTS berjalan lancar.